لوله و اتصالات پوش فیت نیوفلکس

اتصالات نیوفلکس و انواع آن


لوله و اتصالات نیوفلکس مطابق استاندارد۱۰-DIN19560 برای مصرف در سیستم فاضلاب ساختمانی که مقاوم در برابر گرما (HT) می باشد، تولید شده است. حداقل سایز تولیدی لوله های نیوفلکس با قطر ۵۰ میلیمتر و حداکثر سایز آن ۱۶۰ میلیمتر می باشد. طول این لوله ها ۱۵۰ میلیمتر (۱۵ سانتیمتر)، ۲۵۰ میلیمتر (۲۵سانتیمتر)، ۵۰۰ میلیمتر( ۵۰ سانتیمتر) ، ۱متر ، ۲ مترو ۳متر می باشد.
لوله و اتصالات نیو فلکس در دو مدل یک سر سوکت و دو سر سوکت و در دو رده کاربردی BD ( جهت نصب در زیر کار یا مدفون در خاک ) و در طبقات ساختمان و با درپوش زرد رنگ و رده کاربردی B برای نصب در طبقات ساختمان و با در پوش مشکی تولید و وارد بازار می شود. لوله و اتصالات پوش فیت نیوفلکس در دو تیپ معمولی و سایلنت در سایزهای مشترک تولید میگردد و در دسترس مشتریان قرار میگیرد .فروش لوله و اتصالات

رابط پایه بلند و بوشن پوش فیت نیوفلکس :


برای متصل کردن دو لوله که هم قطر و در راستای هم هستند، از این اتصالات پوشفیت استفاده می شود. رابط پایه بلند به خاطر طول بالای سوکت ، در بیشتر مواقع برای تعمیرات سیستم های فاضلابی پوشفیت استفاده می شود.

درپوش پوش فیت :


در سیستم لوله کشی فاضلاب پس از انجام لوله کشی و قبل از تست سیستم، لازم است کلیه اتصال های مرتبط با وسایل بهداشتی توسط در پوش ها مسدود شود. نکته مهم این است که پس از انجام تست سیستم لوله کشی و تا قبل از نصب وسایل بهداشتی ، مجاز به باز کردن در پوش ها نمی باشیم.


دریچه بازدید پوش فیت :


از این اتصال با توجه به موقعیت و استفاده سیستم لوله کشی فاضلاب، جهت نظافت درون لوله ، رفع گرفتگی لوله، مسدود کردن مسیر لوله های مختلف و تست لوله ها در فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.

دریچه بازدید انتهایی پوش فیت :


این اتصال در دو سایز ۷۵ و ۱۱۰ میلیمتر تولید و در انتهای مسیر افقی سیستم لوله کشی و اکثر مواقع برای رفع گرفتگی مسیر استفاده می شود.

عصایی پشت بام پوش فیت:


با توجه به خاصیت لوله های پلی پروپیلن که نباید در معرض مستقیم نور خورشید باشد، برای عصای پشت بام از لوله های پلی اتیلن استفاده خواهیم کرد .

تبدیل خارج از مرکز پوش فیت :


برای متصل کردن و وصل کردن دو لوله با قطرهای متفاوت و در راستای هم مورد استفاده قرار می گیرد.

بست لوله پوش فیت:


برای مهار لوله ها و اتصالات پوشفیت نیوفلکس از بست مخصوص استفاده می شود. پست های لوله ها در مدل های مختلف دیواری، سقفی و رایزری تولید می گردد.

زانو پوش فیت :


برای تغییر جهت دادن لوله ها در سایزهای مختلف از این اتصال استفاده می شود ( این زانوها با زوایای مختلف ۴۵ درجه و ۸۷ درجه تولید می گردد )
نکته: در لوله کشی فاضلاب در مواردی که نیاز به تغییر جهت ۹۰ درجه ای باشد لوله کشی به وسیله زانویی ۷۸ درجه احتمال ایجاد گرفتگی در لوله را افزایش می دهد، لذا با استفاده از اتصال دو عدد زانویی ۴۵ درجه، شعاع انحنای تغییر جهت بیشتر شده و این مشکل را برطرف می نماید.

زانو جهت ارتباط با ظرفشویی و…


در قسمتهایی که از سینک ظرفشویی استفاد می شود، باید در قسمت انتهای لوله از این زانویی مخصوص می توان استفاده نمود.

زانو ونت دار ۸۷ درجه پوش فیت :


از این اتصال در سیستم لوله کشی ونت دار استفاده می شود. سایز خروجی برای لوله ونت ۵۰ میلیمتر بوده و در دو سایز ۶۳ و ۱۱۰ میلیمتر تولید می شود.

زانو ونت دار ۴۵ درجه پوش فیت :


از این اتصال در سیستم لوله کشی ونت دار در هنگامی که نیاز به سرعت بیشتر برای خروج فاضلاب داریم استفاده می شود. سایز خروجی برای لوله ونت ۵۰ میلیمتر بوده و در دو سایز ۶۳ و ۱۱۰ میلیمتر تولید می شود.

سه راهی ۸۷ درجه پوش فیت نیوفلکس :


این سه راهی اتصالی است که برای گرفتن انشعاب و متصل کردن انشعابات فرعی در اندازه معادل و یا تبدیلی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که سایز انشعابات سه راهی هم سایز باشد، سه راهی معادل نامیده میشود.

سه راهی ۴۵ درجه پوش فیت :


از این سه راهی ها جهت اتصال انشعاب فرعی در اندازه معادل و یا تبدیلی با انحراف ۴۵ درجه استفاده می شود.

انشعاب دوبل ۶۷ درجه پوش فیت :


از این اتصال در انشعابات و اتصال لوله های جمع آوری کننده فاضلابهای بهداشتی در  یک رایزر یکسان، در اندازه معادل و فقط در سایز ۱۱۰ میلیمتر و با انحراف ۶۷ درجه  استفاده می شود. پوش فیت نیوفلکس