انواع اتصالات لوله کشی ساختمان و کاربرد آن ها

انواع اتصالات لوله کشی ساختمان

انواع اتصالات لوله کشی ساختمان” یکی ازمهمترین مشکلات ساختمان سازی درزمانهای قدیم، نحوه ی انتقال آب به قسمتهای مختلف ساختمان بوده است. فکرش رابکنید؛ برای یک حمام ساده باید ازچشمه آب می‌آوردند، آن راداخل دیگ ‌های بزرگ میجوشاندند وبعد آن را با ظرف روی سر و بدنشان میریختند . کار پر زحمتی به‌نظر می‌رسد،در ابتدا بگوییم که اگر به دنبال لیست قیمت هستید با ما همراه باشید.

اتصالات فولادی جوشی مانیسمان 

اتصالات فولادی جوشی درزدار

اتصالات فولادی دنده ای گالوانیزه

اتصالات پلیمری پنج لایه 

اتصالات پلیمری تک لایه

اتصالات پلیمری پوش فیت

بشرباردیگر برای راحتترکردن زندگی خوددست به کار شدو لوله و شیرآلات را اختراع کرد. اما چه کسانی اولین بارساختمان‌های خود را لوله کشی کردند؟ لوله ها واتصالات ساختمانی از گذشته تاکنون چه تغییراتی داشته‌اند؟ واتصالات مدرن ساختمانی که امروز در زندگی ماجای خودرا باز کرده‌اند، چه ویژگی هایی دارند؟

اولین کسانی که ازسیستم لوله کشی درساختمان های خوداستفاده کردند، ایرانیان بوده اند!نتایج باستان شناسی دراطراف تخت جمشیدنشان میدهد که ایرانیان باستان برای انتقال آب به سایرنقاط ساختمان ازانواع لوله واتصالات استفاده میکردند. این لوله ها معمولاازگل و یا سنگ های مختلف ساخته میشدند. اما باگذشت زمان، لوله ها و اتصالات ساختمانی شکل جدیدی به خودگرفتند.
امروزه باپیشرفت تکنولوژی وگسترش صنعت ساختمان سازی، انواع مختلفی ازلوله هاواتصالات ساختمانی مدرن تولیدشده است. مهمترین نکته درخصوص اتصالات مدرن، نوع طراحی آنهااست. باتوجه به پیشرفته شدن سیستم های لوله کشی، اتصالات ساختمانی نیزبایدطوری طراحی میشدند که نیازهارابرآورده کنند. به همین دلیل امروزه برای هرنوع لوله کشی در ساختمان میتوان ازاتصالات مربوط به آن استفاده کرد.

اتصالات لوله کشی ازچه موادی ساخته میشوند؟

اگربه کار های فنی علاقه داشته باشید، قطعا مغزیهای برنجی شیرالات ویا انواع سه راهی های فلزی رادیده اید. این اتصالات جزء اولین اتصالات امروزی هستندکه کاربردبسیارزیادی درساختمان سازی داشته است. ازآنجا که استفاده ازلوله های فلزی بسیارمتداول بوده است، برای اتصال آنها نیز ازاتصالات فلزی استفاده میکردند. اما وجودمشکلات بسیارزیاد در نحوه ی آب بندی آنها باعث شدکه مهندسان به فکرساخت لوله واتصالات جدیدتر باشند.

امروزه انواع اتصالات لوله کشی رابه وسیله موادمختلف میسازند. لوله و اتصالات پلی اتیلن یکی ازجدیدترین اتصالات ساختمانی است که ویژگیهای منحصربفردی دارد. این نوع ازاتصالات ازوزن کمی برخوردار بوده ونصب کردن آنها نیزبسیار راحتتر ازسایر لوله ها واتصالات است. همچنین پوشش درونی لوله ها طوری طراحی میشود که رسوب کمتری به خود جذب کند. بنابراین اگربه دنبال لوله واتصالات باکیفیت ومقاوم هستید، بهتر است اتصالات پلی اتیلن راانتخاب کنید.‌فروش لوله و اتصالات

انواع اتصالات لوله کشی ساختمان کدامند؟

احتمالا برایتان سوال باشدکه ازکدام اتصالات درلوله کشی ساختمان بایداستفاده کرد؟درپاسخ بایدگفت همه چیز به مهندس ساختمان ولوله کش ارتباط دارد.گسترده بودن سیستم های لوله کشی باعث شده است که بتوانیم یک ساختمان رابه شکل های مختلف لوله کشی کنیم. درنتیجه ازاتصالات مختلفی نیزمیتوان استفاده کرد. اما به نظرشمااین سیستم ها از نظر کارایی هیچ تفاوتی باهم ندارند؟! قطعا نوع لوله کشی ساختمان تاثیرمهمی برطول عمر لوله هاواتصالات ساختمانی دارد. بنابراین سیستم لوله کشی بایدطوری طراحی شودکه بتوان درآن از اتصالات مناسب استفاده کرد.طی سالیان اخیر،انواع اتصالات لوله کشی باکاربردهای مختلف ساخته شده است که هرکدام دارای ویژگی‌های منحصربفردی هستند. در ادامه با چند نوع از این اتصالات آشنا میشوید.لوله نیوپایپ

اتصالات مغزی” اگربخواهیم دو لوله یادو قطعه راهنگام لوله کشی به هم متصل کنیم، ازاتصالات مغزی استفاده میکنیم. مغزیها درحقیقت لوله های کوچک هستندکه دوطرف آنهارزوه شده است. یعنی دو طرف لوله، دنده هایی ایجاد شده است. این دنده ها باعث میشودکه بتوان ازآن ها برای اتصال لوله ها استفاده کرد. یکی دیگرازکاربردهای اتصالات مغزی، کم وزیاد کردن قطر لوله هااست. یک طرف این نوع ازمغزی ها دارای قطر بیشتری نسبت به طرف دیگر است؛ بنابراین میتوان دو لوله با قطرهای مختلف را به هم وصل کرد.اتصالات نیوفلکس

انواع اتصالات لوله کشی ساختمان

مهره ی ماسوره” این نوع ازاتصالات رااحتمالاهمه ی شمادیده اید. زیراکاربردفراوانی درلوله کشی ساختمان دارد. طراحی مهره ماسوره به صورت سه تکه ای انجام شده است. این تکه ها شامل نری ومادگی و همچنین قسمت ارتباط دهنده هستندکه با توجه به نوع کاربرددارای رزوه های مختلفی است. مهره ی ماسوره 3 کاربرد بسیارمهم دارد:شرکت حسابداری

  • کاربرددرسیستم های لوله کشی بسته در ساختمان
  • برای متصل کردن دستگاه های مختلف مثل آب گرم کن، پکیج دیواری و …
  • استفاده درکنار شیرهای قطع و وصل کننده