انواع اتصالات لوله کشی ساختمان و کاربرد آن ها

انواع اتصالات لوله کشی ساختمان

انواع اتصالات لوله کشی ساختمان” یکی ازمهمترین مشکلات ساختمان سازی درزمانهای قدیم، نحوه ی انتقال آب به قسمتهای مختلف ساختمان بوده است. فکرش رابکنید؛ برای یک حمام ساده باید ازچشمه آب می‌آوردند، آن راداخل دیگ ‌های بزرگ میجوشاندند وبعد آن را با ظرف روی سر و بدنشان میریختند . کار پر زحمتی به‌نظر می‌رسد،در ابتدا بگوییم که اگر به دنبال لیست قیمت هستید با ما همراه باشید.

اتصالات فولادی جوشی مانیسمان 

اتصالات فولادی جوشی درزدار

اتصالات فولادی دنده ای گالوانیزه

اتصالات پلیمری پنج لایه 

اتصالات پلیمری تک لایه

اتصالات پلیمری پوش فیت

بشرباردیگر برای راحتترکردن زندگی خوددست به کار شدو لوله و شیرآلات را اختراع کرد. اما چه کسانی اولین بارساختمان‌های خود را لوله کشی کردند؟ لوله ها واتصالات ساختمانی از گذشته تاکنون چه تغییراتی داشته‌اند؟ واتصالات مدرن ساختمانی که امروز در زندگی ماجای خودرا باز کرده‌اند، چه ویژگی هایی دارند؟

اولین کسانی که ازسیستم لوله کشی درساختمان های خوداستفاده کردند، ایرانیان بوده اند!نتایج باستان شناسی دراطراف تخت جمشیدنشان میدهد که ایرانیان باستان برای انتقال آب به سایرنقاط ساختمان ازانواع لوله واتصالات استفاده میکردند. این لوله ها معمولاازگل و یا سنگ های مختلف ساخته میشدند. اما باگذشت زمان، لوله ها و اتصالات ساختمانی شکل جدیدی به خودگرفتند.
امروزه باپیشرفت تکنولوژی وگسترش صنعت ساختمان سازی، انواع مختلفی ازلوله هاواتصالات ساختمانی مدرن تولیدشده است. مهمترین نکته درخصوص اتصالات مدرن، نوع طراحی آنهااست. باتوجه به پیشرفته شدن سیستم های لوله کشی، اتصالات ساختمانی نیزبایدطوری طراحی میشدند که نیازهارابرآورده کنند. به همین دلیل امروزه برای هرنوع لوله کشی در ساختمان میتوان ازاتصالات مربوط به آن استفاده کرد.

اتصالات لوله کشی ازچه موادی ساخته میشوند؟

اگربه کار های فنی علاقه داشته باشید، قطعا مغزیهای برنجی شیرالات ویا انواع سه راهی های فلزی رادیده اید. این اتصالات جزء اولین اتصالات امروزی هستندکه کاربردبسیارزیادی درساختمان سازی داشته است. ازآنجا که استفاده ازلوله های فلزی بسیارمتداول بوده است، برای اتصال آنها نیز ازاتصالات فلزی استفاده میکردند. اما وجودمشکلات بسیارزیاد در نحوه ی آب بندی آنها باعث شدکه مهندسان به فکرساخت لوله واتصالات جدیدتر باشند.

امروزه انواع اتصالات لوله کشی رابه وسیله موادمختلف میسازند. لوله و اتصالات پلی اتیلن یکی ازجدیدترین اتصالات ساختمانی است که ویژگیهای منحصربفردی دارد. این نوع ازاتصالات ازوزن کمی برخوردار بوده ونصب کردن آنها نیزبسیار راحتتر ازسایر لوله ها واتصالات است. همچنین پوشش درونی لوله ها طوری طراحی میشود که رسوب کمتری به خود جذب کند. بنابراین اگربه دنبال لوله واتصالات باکیفیت ومقاوم هستید، بهتر است اتصالات پلی اتیلن راانتخاب کنید.‌فروش لوله و اتصالات

انواع اتصالات لوله کشی ساختمان کدامند؟

احتمالا برایتان سوال باشدکه ازکدام اتصالات درلوله کشی ساختمان بایداستفاده کرد؟درپاسخ بایدگفت همه چیز به مهندس ساختمان ولوله کش ارتباط دارد.گسترده بودن سیستم های لوله کشی باعث شده است که بتوانیم یک ساختمان رابه شکل های مختلف لوله کشی کنیم. درنتیجه ازاتصالات مختلفی نیزمیتوان استفاده کرد. اما به نظرشمااین سیستم ها از نظر کارایی هیچ تفاوتی باهم ندارند؟! قطعا نوع لوله کشی ساختمان تاثیرمهمی برطول عمر لوله هاواتصالات ساختمانی دارد. بنابراین سیستم لوله کشی بایدطوری طراحی شودکه بتوان درآن از اتصالات مناسب استفاده کرد.طی سالیان اخیر،انواع اتصالات لوله کشی باکاربردهای مختلف ساخته شده است که هرکدام دارای ویژگی‌های منحصربفردی هستند. در ادامه با چند نوع از این اتصالات آشنا میشوید.لوله نیوپایپ

اتصالات مغزی” اگربخواهیم دو لوله یادو قطعه راهنگام لوله کشی به هم متصل کنیم، ازاتصالات مغزی استفاده میکنیم. مغزیها درحقیقت لوله های کوچک هستندکه دوطرف آنهارزوه شده است. یعنی دو طرف لوله، دنده هایی ایجاد شده است. این دنده ها باعث میشودکه بتوان ازآن ها برای اتصال لوله ها استفاده کرد. یکی دیگرازکاربردهای اتصالات مغزی، کم وزیاد کردن قطر لوله هااست. یک طرف این نوع ازمغزی ها دارای قطر بیشتری نسبت به طرف دیگر است؛ بنابراین میتوان دو لوله با قطرهای مختلف را به هم وصل کرد.اتصالات نیوفلکس

انواع اتصالات لوله کشی ساختمان

مهره ی ماسوره” این نوع ازاتصالات رااحتمالاهمه ی شمادیده اید. زیراکاربردفراوانی درلوله کشی ساختمان دارد. طراحی مهره ماسوره به صورت سه تکه ای انجام شده است. این تکه ها شامل نری ومادگی و همچنین قسمت ارتباط دهنده هستندکه با توجه به نوع کاربرددارای رزوه های مختلفی است. مهره ی ماسوره 3 کاربرد بسیارمهم دارد:شرکت حسابداری

 • کاربرددرسیستم های لوله کشی بسته در ساختمان
 • برای متصل کردن دستگاه های مختلف مثل آب گرم کن، پکیج دیواری و …
 • استفاده درکنار شیرهای قطع و وصل کننده

“درپوش لوله” ساده ترین نوع اتصالات ساختمانی هستندکه برای انسدادلوله هااستفاده میشوند. اگربخواهیم یک لوله باقطرکم رامسدودکنیم، درپوش های 4گوشه بهترین گزینه است. برای مسدود کردن لوله های باقطرزیاد نیز در پوش های 6گوشه پیشنهاد میشود.

“بوشن ها” بوشن یک نوع ازاتصالات لوله کشی است که داخل آن به صورت کامل رزوه شده است. بنابراین میتوان ازآنها برای متصل کردن لوله هایی استفاده کردکه سطح بیرونی آنهارزوه شده (یعنی داخل آن شیارهایی ایجاد شده) باشد. انواع بوشن را بر اساس نوع کاربردبه3 دسته تقسیم میکنندکه عبارتنداز:
“بوشن معمولی”: اگربخواهیم دولوله با قطر یکسان را به هم متصل کنیم از بوشنهای معمولی استفاده میکنیم.”بوشن تبدیل”: برای اتصال دولوله باسایزهای مختلف کاربرد دارد.”بوشن روپیچ توپیچ”: این نوع از بوشن ها دارای طراحی خاصی هستند. یک طرف آن رزوه ی داخلی و طرف دیگرآن رزوه ی خارجی دارد. بنابراین می توان به وسیله ی آنها مقدار کمی به طول لوله ی اصلی اضافه کرد.

“انواع فلنج و واشر” فلنچ نوعی صفحه ی چدنی است که میتوان ازآن برای بستن اتصالات لوله کشی مخصوص استفاده کرد. واشرهانیز برای آب بندی کردن فلنچ کاربرددارند. نصب فلنچ ها بایدبا دقت بسیارزیادی انجام شود زیرا اگر پیچ ها به صورت مناسب بسته نشده باشد، ممکن است به لوله کشی آسیب وارد کند.

“اتصالات سه راهی” این نوع ازاتصالات بسیارپرکاربرد بوده ودرتمامی سیستمهای لوله کشی ساختمانی ازآن ها استفاده میشود.کاربرد ویژه ی سه راهی ها ایجادانشعاب های فرعی درمسیر لوله کشی اصلی است. به وسیله ی این اتصالات می توان آب را به نواحی مختلف ساختمان انتقال داد. 3 راهی هارا بر اساس نوع طراحی به سه دسته تقسیم میکنند که عبارتند از:

 • “سه راه تبدیل” : اگربخواهیم ازلوله های با قطریکسان انشعاب بگیریم باید از سه راهی تبدیل استفاده کنیم. این سه راهی هانیز دارای رزوه های مختلفی هستند.
 • “سه راهی قائم” : اگرلوله های اصلی دارای زاویه 90 درجه باشندوبخواهیم ازآنها انشعاب بگیریم باید.از سه راهی قائم یاسه راهی معادل استفاده کنیم. رزوه های این سه راهی به سمت داخل است.
 • “سه راهی 45 درجه” : این اتصالات نیزبرای انشعاب گرفتن درزاویه های 45 درجه کاربرد دارد.

“اتصالات چهار راهی” این نوع ازاتصالات نیزمانند سه راهی هابرای ایجاد انشعاب وگسترش لوله کشی به نواحی مختلف ساختمان استفاده میشود. تنها تفاوت آنها بیشتر شدن تعداد انشعاب از سه به چهاراست که میتواند کاربرد های منحصر بفردی داشته باشد.

“اتصالات زانویی”درسیستم های لوله کشی گاهی لازم است که مسیر لوله هاراتغییر دهیم. به همین منظوراز انواع زانویی میتوان استفاده کرد . زانویی هارا براساس نوع کاربرد به سه دسته تقسیم میکنند که عبارتند از:

 • “زانویی تبدیل” : این نوع ازاتصالات برای تغییر مسیر لوله های باقطر مختلف استفاده میشود.
 • “زانویی 90 درجه” : به آنها زانویی چپقی نیزگفته میشود و برای تغییر جهت لوله هابه اندازه ی 90 درجه مورداستفاده قرار میگیرند.
 • ” زانویی 45 درجه” : اگربخواهیم مسیرلوله کشی رابه اندازه ی 45درجه منحرف کنیم، اززانویی های 45درجه استفاده میکنیم. در این نوع زانویی هامیزان گرفتگی لوله بسیارکم تر از زانویی های 90 درجه است. بنابراین در سیستم های لوله کشی بهتر است ازاین نوع اتصالات بیشتر استفاده شود.

برای خریدانواع اتصالات ساختمانی بایدبه چه نکاتی توجه کنیم؟اگربرای خریدلوله و اتصالات ساختمانی به بازاررفته باشید، حتمابا انواع مختلفی ازاتصالات بابرندهاوجنس های مختلف روبه رو شده اید. همین مسئله ممکن است شما رادچار سردرگمی کرده باشد. بنابراین بهتر است قبل از خرید اتصالات ساختمانی نکات زیررا در نظرداشته باشید.

 • قبل ازخرید، بامهندس و لوله کش ساختمانی باتجربه مشورت کنید. یک لوله کش ماهرمیتواندبه راحتی به شما بگوید که چه نوع اتصالاتی نیازدارید. انتخاب نوع اتصالات درافزایش کیفیت لوله کشی بسیار موثر است.اگر کسی را نمیشناسید میتوانید با پشتیبان های با در ارتباط باشید و از متین آنلاین مشاوره رایگان بگیرید.
 • هیچوقت کیفیت رافدای پول نکنید،مخصوصابرای لوله کشی ساختمان، زیراتعمیرات لوله کشی درساختمانها بسیار طاقت فرسا وپرهزینه و سخت و زمان بر است. بنابراین با انتخاب لوله و اتصالات با کیفیت، تاسال ها خیال خود را از لوله کشی ساختمان راحت کنید.
 • برای خرید لوله واتصالات بهتراست از فروشگاه های معتبر استفاده کنید زیرا محصولات آنها معمولا دارای کیفیت بالایی بوده وشما میتوانید با خیال راحت از آنها خرید کنید.با متین آنلاین میتوانید از جدیدترین لیست قیمت لوله و اتصالات با خبر شوید . ما به شما بهترین ها را معرفی میکنیم.

سخن آخر
دراین مقاله باانواع لوله واتصالات ساختمانی وکاربرد آنها آشنا شدیم. همچنین به معرفی برخی ازاتصالات مدرن ساختمانی پرداختیم. اماقطعابا گسترش ساختمان سازی وپیشرفت سیستم های لوله کشی، بایداتصالات جدیدتری نیزطراحی شود.با متین آنلاین همراه باشید.